چند ساعت بخوابیم؟؟

چند ساعت بخوابیم ؟؟

خواب کافی و کیفیت آن مستقیما روی عملکرد حالت بیداری تان تاثیر می گذارد. این آثار شامل مواردی مثل نیروی

بدن، توازن احساساتی، خلاقیت، سرزندگی جسمی و حتی وزن تان می شود. هیچ فعالیت دیگری نمی تواند به شما اینقدر سود برساند.

یکی از سوالاتی که ممکن است ذهن افراد مختلف را مشغول کند، این است که خواب کافی چند ساعت است؟

مقدار خواب طبیعی افراد در هر سن چقدر است؟ بدن انسان در طول شبانه‌ روز به چند ساعت خواب نیاز دارد؟ و

به طور کلی گفته می شود که نوزادان ۱۴ تا ۱۷ ساعت، کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساعت، کودک نوپا ۱۱ تا ۱۴ ساعت،

کودکان پیش دبستانی ۱۰ تا ۱۳ ساعت، کودکان مدرسه‌ای ۹ تا ۱۱ ساعت، نوجوانان هشت تا ۱۰ ساعت،

جوانان و افراد بالغ هفت تا ۹ ساعت و افراد بالغ‌تر هفت تا هشت ساعت در شبانه روز نیاز به خواب دارند.

اما با مطالعه مقالات مختلف می توان به این نتیجه رسید که ساعت خواب مطلوب برای هر فرد، بستگی به شخص

دارد. مشاهدات نشان می دهد که دسته ای از افراد با 6 ساعت خواب شبانه روز انرژی کافی برای انجام کارهای

روزمره خود را دارند. دسته ای دیگر، نیاز به خواب بیشتری ،9 ساعت و یا بیشتر دارند.

پس برای تعیین مدت زمان مشخص نمی توان به یک جمع بندی رسید. چرا که ژنتیک افراد از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع است.

 هر کسی باید میزان نیاز خود به خوابش را کشف نماید. ببینید بعد از چند ساعت خواب، سر حال هستید و

میتوانید با انرژی کامل فعالیت کنید. برای رسیدن به این کشف، باید مدت ها خودتان را زیر نظر داشته باشید.