تاثیر شادی بر خواب

خواب راحت می خواهید؟ همیشه مثبت اندیش باشید. اگرچه شادی به طور کلی برای خواب مفید است، اما هنگامی که شادی فرد وابسته به فراز و نشیب های روز باشد، باعث آسیب به خواب میشود. به نقل از یک مطالعه کرنل که به صورت آنلاین در Annals of Behavioral Medicine منتشر شده است.

در ایالات متحده محققان داده های 100 شرکت کننده میانسال را در یک مطالعه طولی درباره میانسالی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که شامل مصاحبه های تلفنی در مورد تجربه روزانه شرکت کنندگان و همچنین اندازه گیری های عینی عادات خواب بود. این مطالعه سطوح کلی احساسات مثبت را که شرکت کنندگان در زندگی خود تجربه کرده بودند بررسی کرد این موضوع با ویژگی های شخصیتی پایدارتر، همچنین احساسات مثبت در واکنش به رویدادهای روزانه مرتبط است. این تیم دریافتند که همانطور که انتظار می رفت، داشتن دیدگاه کلی مثبت تری نسبت به زندگی با بهبود کیفیت خواب همراه بود. با این حال، آنها دریافتند که هرچه احساسات مثبت یک شرکت کننده نسبت به رویدادهای بیرونی واکنش پذیرتر یا شکننده تر باشد، خواب آنها نیز بیشتر مختل می شود، به ویژه برای افرادی که در ابتدا مثبت اندیشی بالایی داشتند.

آنتونی اونگ ، استادیار توسعه انسانی در کالج بوم شناسی انسانی، می گوید: "تحقیقات قبلی نشان می دهد که تجربه شادی ممکن است با تقویت رفتارهای افزایش دهنده سلامتی مانند خواب کامل و بی نقص(یا خواب ترمیمی که باعث میشود سیستم مغز و بدن بازسازی شود)، اثرات پیری را کاهش دهد." "مطالعه ما این تحقیقات را با نشان دادن این امر افزایش می دهد که نشان می دهد در حالی که داشتن سطوح نسبتاً پایدار از احساسات مثبت ممکن است برای بهبود خواب مفید باشد، احساسات بسیار مثبت ناپایدار ممکن است با خواب ضعیف همراه باشد زیرا چنین احساساتی در معرض تاثیر نوسانات روزانه قرار می گیرد." اونگ افزود: "این یافته ها بدیع هستند زیرا به پویایی پیچیده مرتبط با شادی ناپایدار و شکننده و خواب اشاره می کنند که تا کنون عمدتا به افراد ناراضی نسبت داده می شد."