آیا به پهلوی چپ خوابیدن برای قلب ضرر دارد؟

تحقیقات زیادی در مورد بررسی تأثیر وضعیت خواب بر سلامت قلب انجام نشده. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد خوابیدن به پهلوی چپ باعث افزایش فشار بر قلب شما می شود.

در 1997، محققان ابتدا متوجه شدند که خوابیدن به پهلو باعث تغییرات قابل توجهی در فعالیت الکتریکی قلب می شود که با نوار قلب (ECG) اندازه گیری می شود. هنگامی که شرکت کنندگان به پهلوی چپ خود دراز کشیده بودند، محققان، تأثیر قابل توجهی پیدا کردند.

در مطالعه ای که در سال 2018 انجام شد، محققان همچنین دریافتند که خوابیدن به پهلوی چپ با تغییرات نوار قلب در شرکت کنندگان سالم همراه است. آنها با استفاده از نوعی تکنیک تصویربرداری به نام وکتورکاردیوگرافی، دریافتند که خوابیدن به پهلوی چپ باعث جابجایی و چرخش قلب می شود. تغییرات فعالیت الکتریکی به این حرکت قلب نسبت داده شد.

وقتی شرکت کنندگان به پهلوی راست خود خوابیدند، تقریبا هیچ تغییری در فعالیت نوار قلب (ECG) مشاهده نشد. محققان دریافتند که در این وضعیت، قلب توسط لایه نازک بافتی بین ریه ها ثابت نگه داشته شده است.

اگرچه خوابیدن به پهلوی چپ ممکن است فعالیت الکتریکی قلب شما را تغییر دهد، هیچ مدرکی مبتنی بر افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی (در صورت عدم وجود بیماری) وجود ندارد.

ناگفته نماند، افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب اغلب هنگام خوابیدن به پهلوی چپ احساس ناراحتی و مشکل تنفسی می کنند. تحقیقات بیشتری باید انجام شود تا بفهمیم خوابیدن به پهلوی چپ برای افراد مبتلا به بیماریهای قلبی چقدر خطرناک است.